Veelgestelde vragen

Lood in de grond en gezondheid

Lood is vooral schadelijk voor kinderen tot en met 7 jaar. Als zij lood binnenkrijgen, kan dat een slechte invloed hebben op hoe goed ze kunnen leren. Tot 90 milligram lood per kilogram grond is er geen risico. Ook ongeboren baby’s zijn gevoelig voor lood en daarom moeten zwangere vrouwen ervoor zorgen dat ze geen lood binnenkrijgen. Het lood kan namelijk via de placenta naar het ongeboren kind gaan. Zwangere vrouwen lopen vooral risico als zij dagelijks groenten eten uit een tuin met lood boven de 90 milligram per kilogram in de bodem.

Over een langere periode te veel lood binnenkrijgen kan bij een volwassene leiden tot een iets hogere bloeddruk en een verminderde nierfunctie.

Meer informatie over lood en gezondheid vindt u op de website van de GGD-Leefomgeving.
Ga naar Wat kan ik zelf doen? voor meer advies.

Ja, via loden waterleidingen. In gebouwen die voor 1960 zijn gebouwd zijn mogelijk loden waterleidingen aanwezig. Als u dan water drinkt uit de kraan, kunt u lood binnenkrijgen. Lees op de pagina van loden leidingen hoe u loden leidingen herkent.

Via de adres-checker ontdekt u of er lood in uw tuin of woonblok is gevonden. Als u de adviezen in de adres-checker opvolgt, worden uw kinderen minder of niet blootgesteld aan lood in de tuin.

De gemeente heeft openbare speelplaatsen voor kinderen tot en met 7 jaar onderzocht. Bijvoorbeeld  speelplaatsen in parken en bij basisscholen en kinderdagverblijven. Het onderzoek spitste zich toe op speelplaatsen in wijken waar een hoger dan gemiddeld loodgehalte kan voorkomen. Geïnspecteerd zijn de speelplekken waarvan de grond niet helemaal bedekt was. Op 14 speelplaatsen is de bodemkwaliteit matig. Het gaat daarbij om kleine stukjes van een speelplaats. Bijvoorbeeld onder een struik aan de rand van een speelplaats of onder een zandbak. De gemeente beheert 5 van deze speelplekken en voert verbeteringen door. Voor de overige 9 speelplaatsen zijn afspraken voor verbetering gemaakt met de beheerders of eigenaren. De conclusie is dat kinderen op de onderzochte speelplaatsen veilig kunnen spelen. Wel is verbetering van de 14 speelplaatsen gewenst. Bij elke nieuwe speelplaats en bij herinrichting van een bestaande speelplek wordt altijd onderzocht of de bodemkwaliteit goed is. Het onderzoeksrapport is te vinden op de website van DCMR.

Volks- en moestuincomplexen zijn onderzocht. In sommige volkstuinen is de bodemkwaliteit onvoldoende. De gebruikers zijn hierover geïnformeerd en hebben het advies gekregen om groenten en fruit in schone grond te telen. Dat kan bijvoorbeeld in bakken.

De kans dat huisdieren ziek worden door lood in grond is in het algemeen klein. Wel is het advies erop te letten dat huisdieren (bijvoorbeeld honden) niet te veel wroeten in verontreinigde aarde. Al was het maar omdat ze op die manier de verontreinigde aarde uw woning binnenlopen.

Nee, u kunt dan nog steeds lood binnenkrijgen. Lood zit namelijk ook in groenten, opgenomen uit de grond via de wortels. Kweek groenten daarom op schone grond. Meer informatie over het telen van groente en fruit vindt u in tuinadvies 'moestuin'.

Bodemlood rond mijn huis

De eigenaar van een woning met tuin is verantwoordelijk voor de bodemkwaliteit van de tuin. Een huisbaas moet huurders op de hoogte brengen van het advies van de gemeente voor de tuin. Als de eigenaar maatregelen heeft genomen, moeten de huurders dit ook weten, zodat ze zich aan die maatregelen kunnen houden.
Bij nieuwbouw eist de gemeente dat de ontwikkelaar of bouwer wel direct maatregelen neemt als de kwaliteit van de bodem niet goed is. Dat is tijdens de nieuwbouw ook makkelijker uitvoerbaar.

Ga naar Wat kan ik zelf doen?  voor meer advies.

 

Bij het kopen van een huis leggen de koper en verkoper in de koopovereenkomst vast wat er bekend is over de bodemkwaliteit. Dit geldt dus ook voor onderzoek naar lood.
 

Verplichting voor de verkoper

De eigenaar krijgt het advies om de koper te informeren over de bodemkwaliteit. Is de verkoper op de hoogte van vervuiling of heeft hij reden om dit te vermoeden? Dan moet hij dit aan de koper melden als de vervuiling het normaal gebruik als woning belemmert. Dat is natuurlijk lastig om te bepalen als u geen deskundige bent. In het bodemonderzoeksrapport is de informatie over de bodemkwaliteit opgenomen.
 

Verplichting voor de koper

De koper heeft de verplichting om na te gaan wat de staat van de woning is. Dit is de zogenaamde onderzoeksplicht. Daar hoort de bodemkwaliteit ook bij. Via de website van DCMR Milieudienst Rijnmond kunt u informatie vinden over uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen. DCMR kan u ook verder adviseren over de bodemkwaliteit als dat nodig is.

Bij nieuwbouw of bestemmingswijziging moet de eigenaar bodemonderzoek doen en zo nodig de bodem saneren.

 

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Wilt u meer weten over de gezondheidseffecten van lood? Kijk dan op de landelijke website van de GGD of stuur een mail naar de GGD Rotterdam-Rijnmond met uw vraag: gmggd@rotterdam.nl

U kunt ook bellen naar 010 433 98 94.

Wilt u meer weten over de bodemonderzoeksrapporten en bodemverontreiniging? Kijk dan op de website van DCMR Milieudienst Rijnmond . U kunt ook een mail sturen naar info@dcmr.nl of bellen naar DCMR: 010 246 81 40.

Hier kunt u ook de folder downloaden over Lood in de Grond.

Wilt u meer weten over lood in drinkwater? Kijk dan op de website van Evides.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Mail dan naar loodSO@rotterdam.nl of bel de gemeente via 14 010.

Title

Body